Sandnes Sykleklubb ble stiftet 20 september 1928.

I jubileumsåret 2003 markerte vi vår historie i årets 17. mai tog i Sandnes, og ved et arrangement på og ved Kulturhuset lørdag 14 juni - i forbindelse med Nordsjørittet. Her ble det blant annet utstilling av mange av de trofeene som klubben har erobret.

Sandnes sykleklubb har vært den organisasjon som sammen med Øglænd DBS Sykkelfabrikk har gitt opphavet til at byen vår kan kalle seg SYKKELBYEN idag. Klubbens utøvere. medlemmer og tillitsvalgte har vært byens beste ambassadører gjennom 75 år, og bidradd til at folk i Norge - og Europa - vet litt om hvor Sandnes ligger i Norge. Klubben og dens medlemmer vil fortsatt sørge for at Sandnes blir lett å finne på Norgeskartet - og stiller seg disponibel for næringsliv og myndigheter som vil benytte den som ambassadører også de kommende år.

Det utøves mye fin idrett i Sandnes - men idrett nummer 1 i Sykkelbyen - på alle nivå - er og blir syklesport!

Sandnes SK - satser på begge kjønn

Jenter og gutter

Kvinner og menn

Sandnes SK - satser på alle aldersgrupper

Barn og ungdom

Junior og senior

Mosjonist, veteran og pensjonist

Sandnes SK - satser på alle syklegrener

Landevei

Sykkelkross

Bane

Terreng