Fortsettende årsmøte 2021 avholdes 31. august på Radlestovå kl 17:30. Merk tidspunktet. Fremmøte fra kl 17:00, 

Etter årsmøte blir det et kort medlemsmøte vedr. økonomi.

Viser til innkallelse i epost av 20. august til alle klubbens medlemmer. 

Valgkomiteens innstilling

Styreleder Roy Schølberg 1 år

Nestleder Vidar Sørensen 2 år                  

Styremedlem: 

Arild Toft 1 år

Karina Anderson 1 år

Geir Inge Sætre 2 år

Jannike Byberg 2 år

Sølve Horpestad (ungdoms representant) 2 år

Varemedlem:  

Anne Gro Langhelle 1 år

Geir Håkonsen 1 år

Jens Bolme 1 år

                              

Kontrollutvalg: 

Atle Evjen          

Inglen Haugland              

Knut Underbakke           

                              

Varerepresentant

Trude Evjen      

                              

Representanter til ting og møter:            

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett i.   

Valgkomitéen   Styret legger frem forslag på ny valgkomité.      

               

Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf pkt.13:     

Styret gid fullmakt til å oppnevne representanter i henhold til vedtatt organisasjonsplan blant annet representanter til styret i Nordsjørittet AS

                              

ØFK-komité (2022 ref. årsmøte vedtak 14.6.2021):          

Jone Ellingsen   1 år       

Arne Aareskjold 1 år

Karl Geir Pedersen 1 år

Erik Johan Sæbø 1 år

 

Sandnes SK - satser på begge kjønn

Jenter og gutter

Kvinner og menn

Sandnes SK - satser på alle aldersgrupper

Barn og ungdom

Junior og senior

Mosjonist, veteran og pensjonist

Sandnes SK - satser på alle syklegrener

Landevei

Sykkelkross

Bane

Terreng