Ved henting av startnummer skal rytter/lagleder, uoppfordret, fremvise gyldig lisens for den klassen rytteren skal delta i.


Skjalge Kraglund
Sjefskommissær NM Sykkelkross 2021

Sandnes SK - satser på begge kjønn

Jenter og gutter

Kvinner og menn

Sandnes SK - satser på alle aldersgrupper

Barn og ungdom

Junior og senior

Mosjonist, veteran og pensjonist

Sandnes SK - satser på alle syklegrener

Landevei

Sykkelkross

Bane

Terreng